Kalifornian yliopiston Regional Security and Cooperation -konferenssi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2016

Kalifornian yliopiston Regional Security and Cooperation -konferenssi

Kuvaus

Tuetaan Kalifornian yliopiston (UCLA) järjestämää Regional Security and Cooperation -konferenssia, joka on Lähi-idän tilanteeseen keskittyvä epävirallinen monenkeskinen foorumi. Konferenssin tavoitteena on omalta osaltaan vaikuttaa alueen vakauteen ja rauhanomaisen kehitykseen tarjoamalla luottamuksellinen ja riippumaton keskustelufoorumi alueen keskeisille toimijoille ja vaikuttajille ja näin edistää yhteyksiä ja vuoropuhelua Lähi-idän maiden välillä. Tuki on osa Suomen rauhanvälityspanostusta konferenssin edistäessä track II -dialogina mm. Israelin ja Arabimaiden lähentymistä. Suomi on tukenut konferenssia vuosina 2014, 2015 ja 2016. Tuki on edistänyt aidon, monenkeskeisen dialogin muodostumista, mikä on erittäin tärkeää Lähi-idän jännitteisessä tilanteessa. Lisäksi tukijamaana Suomi on saanut osallistua dialogiin, mikä on antanut Suomelle tärkeitä kontakteja, tietoa ja näkyvyyttä. Suomen 50 000 euron tuki kohdistuu vuodelle 2017 ja se korvamerkitään ODA-kelpoisten maiden osallistumisen tukemiseen.

Rahoituspäätös  12.12.2016

50 000 €

Kohdealue

Lähi-itä

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yliopisto, tutkimuslaitos tai asiantuntijaryhmä

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85301006

Tunnus

UHA2016-006132

Sivua muokattu

12.01.2017