Selviytyjistä osaajiksi - naisten työllisyyshanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Selviytyjistä osaajiksi - naisten työllisyyshanke

Kuvaus

Hanke pyrkii ehkäisemään naisia joutumasta ihmiskaupan uhreiksi sekä tukemaan ihmiskaupan uhreiksi joutuneita naisia rakentamaan aktiivista roolia sosiaalisina ja taloudellisin toimijoina kohdealueella. Hanke tukee myös kumpp.järjestön voimistamista ja edistää kansalaisyhteiskunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hanke jakautuu seuraaviin osiin 1) järjestön hankehenkilökunnan kouluttaminen 2) 60 naisen koulutus ja niistä 15 valitun kouluttaminen pienyrittäjyyteen 3) kohderyhmän ja paikallisen yksityissektorin tukeminen hyväntekeväisyystoimissa ihmiskaupan uhrien auttamiseksi. Moldovan tasavalta on Euroopan köyhin valtio ja maan köyhyys on keskittynyt maaseudulle, jossa yli 70 prosenttia elää köyhyydessä. 68 % Moldovan työttömistä on naisia. Osittain kommunismin perinteestä johtuen ihmiset ovat arkoja ottamaan riskejä elinolojensa parantamiseksi. Etenkin naisten käyttäytyminen on usein epäosallistuvaa ja -itsenäistä. Naisten sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen parantaminen auttaisi ehkäisemään naisten joutumista ihmiskaupan uhreiksi ja mahdollistaisi palvelujen tarjoamisen ihmiskaupan uhrien kuntouttamiseksi.

Myönnöt

  • 2012: 50 012 €
  • 2013: 44 512 €
  • 2014: 41 212 €

Kohdemaa

Moldova

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 50%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ortaid

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

87301501

Tunnus

UHA2011-008010

Sivua muokattu

22.08.2013