Vammaisten mukaan ottaminen kaikille elämän alueille
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Vammaisten mukaan ottaminen kaikille elämän alueille

Kuvaus

Hanke pyrkii sisällyttämään vammaiset kaikille elämänaloille, voimaannuttamaan paikallisviranomaiset, koulut, yhteisöt ja vammaisten perheet huomioimaan vammaiset. Hanke pyrkii myös jakamaan oikeaa tietoa vammaisuuden syistä ja siten vähentämään stigmaa. Suunnitelma liittyy aikaisempaan vammaishankkeeseen (62505201/09-11). Uusi suunnitelma laajentaa fokusta yhteisö- ja perhekeskeisyydestä käsittämään vammaisten ihmisten elämän koko sosioekonomisen, poliittisen ja koulutuksellisen puolen. Hankesuunnitelmassa paikallisviranomaisten ja koulujen rooli vahvistuu aikaisempaan vaiheeseen verrattuna. Itä-Afganistanissa toteutettava vammaistyö osa laajempaa kokonaisuutta, jota kumpp. järjestö toteuttaa lisäksi maan keski- ja eteläosissa ja jolla EU-rahoitusta kesään 2012. Lisäksi kaksi saksalaista rahoittajaa. Hankkeen maantieteellinen fokus on itäisessä Afganistanissa. 23 vuotta kestänyt sota miljoonine maamiinoineen on aiheuttanut kasvavan määrän vammaisia afgaaneja. Vammaiset jäävät ilman hoitoa monesta syystä. Suuri osa väestöstä on ollut pakotettu omaksumaan väliaikainen ja jatkuvan muutoksen alainen elämäntyyli, joka on vaikeuttanut pitkäaikaishoidon toteuttamista. Kaiken tyyppistä vammaisuutta pidetään edelleen tabuna. Hallituksen asenne vammaisia ihmisiä kohtaan on ollut suotuista, mutta hallitukselta puuttuu resurssit ja kyky tarjota vammaispalveluja. Hanke pyrkii voimaannuttamaan vammaisia ihmisiä ja levittämään tietoa vammaisuudesta.

Myönnöt

  • 2012: 120 800 €
  • 2013: 120 800 €
  • 2014: 120 800 €

Kohdemaa

Afganistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Operaatio Mobilisaatio ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

62507301

Tunnus

UHA2011-008013

Sivua muokattu

22.08.2013