Kumppanuussopimus/Kv.Solidaarisuussäätiö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

Kumppanuussopimus/Kv.Solidaarisuussäätiö

Kuvaus

Solidaarisuuden tavoitteena on voimassa olevan strategian 2012 - 2016 mukaisesti tukea demokratiaa, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia vahvistavaa kehitystä. Solidaarisuuden tärkeimmät arvot ovat solidaarisuus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja osallisuus. Säätiön ohjelmatoiminta perustuu kehitysvisiolle, jonka mukaan edellytykset ihmisarvoisen ja onnellisen elämän toteutumiselle ovat parantuneet. Solidaarisuuden ohjelmatoiminnan tulee edistää hyödynsaajiensa toimeentulon kehittämistä ihmisarvoisen työn avulla, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamista paikallistasolla. Hanketasolla Solidaarisuuden työ käsittää erityisesti pienviljelijöiden aseman kehittämistä, osuustoiminnan kehittämistä, naisten itsemääräämisoikeuden toteutumisen edistämistä sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistamista. Sukupuolten välinen tasa-arvo on läpileikkaavana kaikessa hanke- ja ohjelmatoiminnassa. Solidaarisuus toimii kolmessa pitkäaikaisessa kohdemassa: Nicaraguassa, Somalimaassa ja Ugandassa. Ohjelmakaudella 2013-15 tavoittena on aloittaa työ uudessa kohteessa. Osa ohjelmaa on myös globaalikasvatus ja ohjelmasta tiedottaminen. Ohjelman kehittäminen edelleen sisältäen mm. ohjelmasuunnittelun ja -seurannan sekä kumppanien kapasiteetin vahvistamisen on keskiössä.

Rahoituspäätös  19.11.2012

7 050 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89808708

Tunnus

UHA2012-004047

Sivua muokattu

20.08.2013