Kehitysmaiden ympäristöliikkeiden tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

Kehitysmaiden ympäristöliikkeiden tukeminen

Kuvaus

Siemenpuu-säätiö edistää ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien toteutumista maailmanlaajuisesti vahvistamalla paikallisjärjestöjen toimintakykyä ja tukemalla paikallisesti suunniteltuja ja toteutettuja ympäristöhankkeita. Se on suomalaisten ympäristö- ja ihmisoikeusliikkeiden yhteistyöorganisaatio, jonka rahoitustoiminta alkoi vuonna 2002. Siemenpuu rahoittaa kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen ja -liikkeiden suunnittelemia ja toteuttamia ympäristön suojelun ja globaalin dialogin edistämiseen tähtääviä hankkeita. Painopisteenä on luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hallintaa palvelevien demokraattisten päätöksentekomekanismien vahvistaminen. Ympäristö- ja ilmastoteemojen ohella korostuvat yhteisöjen voimaannuttaminen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien menettelytapojen luominen ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen. Yhteistyöohjelmien kautta tukea kanavoidaan 70-90% hankerahoituksesta. Yhteistyöohjelmia on yhteensä seitsemän, Intiassa kolme ohjelmaa sekä ohjelmat Indonesiassa, Mekongin alueella, Malissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Vuosien 2012 ja 2013 aikana suunnitellaan uutta ohjelmaa Itä-Afrikkaan. Perustajajäsenien yhteistyökumppaneille on varattu mahdollisuus esittää hakemuksia myös yhteistyöohjelmien ulkopuolelta. Lisäksi Siemenpuu tukee rajoitetusti muita ajankohtaisia hankkeita. Rahoituskaudella 2010 - 2012 Siemenpuu sai rahoitusta seuraavasti: 2010: 1 456 000 e 2011: 1 600 000 e 2012: 1 700 000 e Ohjelmakaudelle 2013 - 2015 Siemenpuu hakee rahoitusta yhteensä 6 910 000 euroa jakautuen kolmelle vuodelle seuraavasti: 2013: 2 100 000 e 2014: 2 350 000 e 2015: 2 460 000 e

Rahoituspäätös  19.11.2012

6 000 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 30%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 70%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Siemenpuu-Kansalaisliikkeiden yhteistyös

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89828301

Tunnus

UHA2012-004046

Sivua muokattu

09.04.2013