EU/Silta yli nälkäkuilun: Yhteisökeskeinen perunahanke/Fida International
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2012

EU/Silta yli nälkäkuilun: Yhteisökeskeinen perunahanke/Fida International

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on parantaa ruoantuotantoa ja saatavuutta ruokapulasta kärsivillä Pohjois-Korean alankoalueilla. Pohjois-Korea on jo pitkään kärsinyt toistuvasta ruokapulasta, ja yhä pahenevat tulvat ja kuivuudet ovat entisestään vaikeuttaneet tilannetta. Hanke toteutetaan Jongjun piirikunnassa viidellä yhteisömaatilalla, jotka tullaan määrittämään hankkeen aloitusvaiheen aikana. Tavoitteena on lisätä perunantuotantoa ja parantaa ruokaturvaa panostamalla laadukkaan siemenperunan saatavuuteen, kehittyneempiin viljelysmenetelmiin ja parantuneeseen varastointiin. Maataloustyöntekijöiden teknisen tietotaidon ja osaamisen kehittäminen on avainasemassa hankkeella saavutettavien tulosten kestävyyden kannalta. Osana hankkeen toimintoja tullaan myös investoimaan biomassakomposteihin, millä pyritään edistämään perunaviljelmien riittävää lannoitusta. Hanke tulee työskentelemään pääasiallisesti valittujen tilojen työntekijöiden ja näiden perheiden kanssa. Kaikkiaan lopullisia hyödynsaajia arvioidaan kuitenkin olevan noin 190 000, sillä parantuneesta ruoantuotannosta hyötyvät keskitetyn ruoanjakelun kautta kaikki kohdealueen asukkaat. Hankkeen kesto on 60 kuukautta vuosina 2013-2018. Esitettävä kansallinen rahoitusosuus on määrältään 62 998.00 euroa, jotka on tarkoitus käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2013 aikana.

Rahoituspäätös  04.12.2012

62 998 €

Kohdemaa

Pohjois-Korea

Toimiala

  • Ruokakasvien tuotanto 40%
  • Maatalousopetus ja -koulutus 30%
  • Ravitsemus 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Fida International

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

74000202

Tunnus

UHA2012-005385

Sivua muokattu

05.08.2013