Tuki elohopearahastoon elohopeaa koskevaa Minamatan sopimusta valmisteleviin toimiin
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 02.10.2013

Tuki elohopearahastoon elohopeaa koskevaa Minamatan sopimusta valmisteleviin toimiin

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelma UNEP:in puitteissa on vuodesta 2009 käyty hallitustenvälisiä neuvotteluita oikeudellisesti sitovan, elohopeaa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen aikaansaamiseksi. Neuvottelukomitea on valmistellut sopimuksen, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä ihmisen toiminnasta aiheutuvilta elohopeapäästöiltä. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Japanin Minamatassa lokakuussa 2013. Sopimusvelvoitteet tulevat koskemaan erityisesti kehitysmaita, joiden toimia sopimuksen toimeenpanemiseksi tullaan rahoittamaan Maailman ympäristörahaston (GEF) puitteissa sekä perustamalla vapaaehtoinen erityisohjelma institutionaalisen tuen antamiseksi. Ennen sopimuksen voimaan astumista sopimusta valmistelevia toimia ja kehitysmaiden ratifiointiprosessia tuetaan UNEP:in alaisuudessa toimivasta määräaikaisesta elohopearahastosta.

Rahoituspäätös  02.10.2013

200 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892251

Tunnus

UHA2013-003469

Sivua muokattu

23.10.2013