Naisten turvallisuuden edistäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 24.03.2014

Naisten turvallisuuden edistäminen

Kuvaus

Suomi tukee YK:n Kosovo-tiimin (UNDP, UNFPA, UN Women, UNICEF, OHCHR) hanketta, joka edistää Kosovon perheväkivallan vastaisen lain, strategian ja suunnitelman toimeenpanoa ja vastustaa erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Hankeen kolmessa pilottikunnassa tuetaan kansallisen lähisuhdeväkivaltaa vastustavan toimintasuunnitelman toimeenpanoa 1) tietoisuutta lisäämällä (preventio), 2) kasvattamalla paikallisten palveluntuottajien kykyä antaa palveluja perheväkivallan uhreille (suojelu) ja 3) lisäämällä keskus- ja paikallishallinnon kykyä ottaa huomioon erityisesti konflikteihin liittyvää seksuaalista väkivaltaa kokeneiden oikeudet. Hanke on hyvin yhteensopiva Suomen kehityspoliittisen toimenpideohjelman tavoitteiden kanssa. Hankkeessa on tähän mennessä tuotettu tietoa ja tehty selvityksiä lähisuhdeväkivallasta Kosovossa, nostettu konflikteihin liittyvä seksuaalinen väkivalta keskustelunaiheeksi päättäjien tietoisuuteen ja lisätty eri keinoin yleistä tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta. Hankkeen tuloksena kuntien kyky tuottaa käyttäjäystävällisiä palveluita kotiväkivallan uhreille on lisääntynyt. Lisäksi hanke on tukenut pilottikunnissa koordinaatiomekanismit lähisuhdeväkivaltaa vastaan, antanut gender-responsive budgeting -koulutusta, tukenut koordinaatiomekanismeja kuntien perheväkivaltaa vastustavien strategioiden kehittämisessä. Suomi on aiemmin tukenut naisten asemaa konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä koskevan YK:n pl 1325 toimeenpanoa Kosovossa mm. UNDP:n naiset ja turvallisuus -hankkeen kautta v. 2007-2009. Kosovon konfliktin jälkeisessä yhteiskunnassa perheväkivalta ja erityisesti naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma. YK:n Kosovo tiimin (UNKT) hankkeen tavoitteena on naisten turvallisuuden edistäminen Kosovossa. Se on laadittu myös osaltaan antamaan panoksensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpanemiseksi (naiset, rauha ja turvallisuus).

Rahoituspäätös  24.03.2014

330 000 €

Kohdealue

Kosovo

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

eur-40

Rahoituskohteen numero

89201201

Tunnus

UHA2014-003692

Sivua muokattu

03.04.2014