Tuki Kenian demokratian vahvistumiselle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.12.2013

Tuki Kenian demokratian vahvistumiselle

Kuvaus

Uraia-säätiön ohjelma ”Rooting Democracy in Kenya through an Informed Citizenry 2013–2015” edistää kansalaisuutta oikeuksien ja velvollisuuksien näkökulmasta sekä tukee demokraattisen ja vastuullisen yhteiskunnan kehittymistä Keniassa. Uraia-säätiön ohjelma vahvistaa kenialaisten tietoisuutta Kenian uudesta, vuonna 2010 hyväksytystä perustuslaista sekä perustuslain myötä käyttöön otetuista uusista hallinnollisista prosesseista. Ohjelma pyrkii edistämään pitkäjänteisesti Kenian perustuslain toteutumista ja tukemaan demokratiaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa vahvasti myös maakuntatasolla. Uraia-säätiön ohjelma toimii kolmella tasolla: ruohonjuuritasolla kumppanien kanssa, maakuntatasolla suoraan maakuntahallinnon kanssa ja kansallisesti edistämällä kansalaisjärjestöjen verkottumista. Ruohonjuuritasolla kansalaisten osaamista vahvistetaan tukemalla paikallisia kumppaneita sekä kansalaiskasvattajia. Ohjelma tukee myös kansalaisten toteuttamaa valvontaa. Maakuntatasolla vahvistetaan maakuntahallintojen osaamista ja tietoisuutta heille kuuluvista tehtävistä ja lakiprosesseista. Lisäksi tuetaan kansalaisjärjestöjen kansallista verkostoitumista ja koalitioiden rakentumista.Uraia kanavoi tukea rekisteröityneille ja tarpeellisen kapasiteetin omaaville kumppaneille kansalaiskasvatushankkeiden ja – ohjelmien toimeenpanoon ja tukee niitä hankkeiden ja ohjelmien toimeenpanossa mm. kapasiteetin kasvattamisen kautta. Kumppanit voivat olla yhteisötason yhdistyksiä (CBO), ei-valtiollisia järjestöjä (NGO), hengellisiä järjestöjä (FBO, faith based organisations) ja joskus myös valtiollisia organisaatioita. Uraia-säätiö koordinoi työtä muiden kansalaiskasvatusta antavien tahojen kanssa (UNDP:n Amkeni wa Kenya -ohjelma, Act Kenya -järjestö sekä UN Womenin Usawa-ohjelma). Se tekee yhteistyötä myös Kenian valtion kansalaiskasvatusohjelman K-NICE:n (Kenya National Integrated Civic Education) kanssa. Uraia-säätiöllä on tällä hetkellä paras toimintakapasiteetti ja laajimmat yhteistyöverkostot toimeenpanna kansalaiskasvatusta Keniassa. Suomi tuki Uraia-säätiön edellistä, maaliskuun 2013 vaalien ympärille rakennettua kansalaiskasvatusohjelmaa 950 000 EUR tammi-kesäkuussa 2013.

Lisätietoa

www.uraia.or.ke

Rahoituspäätös  18.12.2013

2 000 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 50%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Rahoituskanava

Kehitysmaan kansalaisjärjestö

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

24821154

Tunnus

UHA2013-007812

Sivua muokattu

30.12.2014