EU NGO-rahoitus - EU-yhdistys Kehys
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

EU NGO-rahoitus - EU-yhdistys Kehys

Kuvaus

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry on EU:n kehitysyhteistyön asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta jakautuu kahdelle alueelle; kehityspoliittiseen vaikuttamiseen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. Kehityspoliittisen vaikuttamisen näkökulmasta Kehys osallistuu tulevalla ohjelmakaudella aktiivisesti erityisesti: 1. kansainvälisen Beyond 2015-verkoston työskentelyyn tuomalla suomalaisten järjestöjen näkemyksiä YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeiseen aikaan 2. EU:n ja Afrikan välisiin suhteisiin ja meneillään oleviin prosesseihin (Joint Africa-Europe Strategy JAES ja Cotonou-sopimus) 3. EU:n naapuruuspolitiikan seurantaan ja siihen vaikuttamiseen 4. vuoden 2014 europarlamenttivaalityöhön toteuttamalla oman parlamenttivaalikampanjan. Kansalaisyhteiskunnan vahvistajana vuosina 2013–2015 Kehys keskittyy erityisesti: 1. eurooppalaisen kansainvälisyyskasvatuksen kehittämiseen 2. pienten järjestöjen tarpeiden tukemisen kehittämiseen, jotta ne rohkaistuisivat eurooppalaiseen yhteistyöhön 3. koulutus- ja tiedotusvälineiden kehittämiseen niin, että ne tukevat vaikuttamistyötä ja vahvistavat kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia EU-keskusteluun ja -rahoitusohjelmiin.

Rahoituspäätös  19.11.2012

1 250 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

EU-Yhdistys kehys ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89835001

Tunnus

UHA2012-004477

Sivua muokattu

20.08.2013