Vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

Vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahasto

Kuvaus

Rahaston kautta tuetaan Etiopian hallituksen kansallista vesihuolto, sanitaatio ja hygieniaohjelmaa (One WASH National Program eli OWNP). OWNP:tä tuetaan myös muita kanavia pitkin, mutta Etiopian hallitus toivoo, että mahdollisimman moni avunantaja tukisi ohjelmaa tämän rahaston kautta. Näin saataisiin harmonisoitua eri avunantajien toimintaa vesi- ja sanitaatiosektorilla ja tuettaisiin Etiopian omaa hanketoimintaa. Etiopiassa vesihuollon ja sanitaation edistäminen katsotaan tärkeäksi edellytykseksi köyhyyden vähentämiselle. OWNP tähtääkin samoihin tavoitteisiin kuin Etiopian köyhyydenvähentämisohjelma (Growth and Transformation Plan II eli GTP II). OWNP ohjelmalla ja sitä tukevalla rahastolla on selkeät tavoitteet vesihuollon ja sanitaation kattavuuden lisäämiseksi, mutta myös tärkeitä tavoitteita koko sektorin tehokkuuden parantamiseksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota vesi- opetus- ja terveyshallinnon yhteistyöhön ja koordinaatioon. Osallistumalla rahastoon Suomi pääsee mukaan sen johtokuntaan, ja pystyy vaikuttamaan rahaston toimintaan ja sektorin kehitykseen. Suomen erityistavoitteena on pyrkiä saamaan kahdenvälisissä hankkeissa, käytetty yhteisörahoitusmalli CMP (Community Managed Project) mukaan rahastosta tuettuihin hankkeisiin. Suomen tuki on 2 miljoonaa euroa 2016-2019, se jakaantuu: 2016: 500 000, 2018 500 000 ja 2019 1 000 000 euroa. Etiopia kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin (LDC maat).

Rahoituspäätös  14.12.2015

2 000 000 €

Kohdemaa

Etiopia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 100%

Tuen tyyppi

Sektoribudjettituki

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

23816859

Tunnus

UHA2015-025315

Sivua muokattu

21.12.2015