Afrikkalaisen rauhanrakentamisen koordinaatio-ohjelma, III-vaihe
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 25.11.2013

Afrikkalaisen rauhanrakentamisen koordinaatio-ohjelma, III-vaihe

Kuvaus

Afrikan rauhanrakentamisen koordinaatio-ohjelma (The African peacebulding Coordination Programme) on eteläafrikkalaisen kansalaisjärjestö ACCORD:n ja Suomen ulkoministeriön vuonna 2007 käynnistämä hanke. Nyt esitetään tukea hankkeen jatkovaiheelle vuosille 2014-2016. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,9 miljoonaa euroa. Hanke keskittyy lisäämään koordinaatiota eri rauhan toimijoiden kesken ja myös linkittää suuria toimijoita, kuten YK, rauhanrakenteisiin Afrikassa. Hanke on ainutlaatuinen rauhanrakentamisen koulutus- ja koordinaatiohanke, jolla vaikutetaan niin korkealla poliittisella tasolla kuin kyläpäällikkötasollakin. Toiminnalla on saatu rauhanomaisa ratkaisuja maankäyttöoikeuksissa mm. Burundissa. Hankkeen I ja II-vaiheen toiminnasta on tuotettu rauhanrakentamisen käsikirja, jolla opetetaan entisten konfliktialueiden toimijoita rauhanomaisiin ja kestäviin ratkaisuihin.

Lisätietoa

www.accord.org.za

Rahoituspäätös  25.11.2013

1 900 000 €

Kohdealue

Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 90%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 10%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892349

Tunnus

UHA2013-005604

Sivua muokattu

30.12.2014