LDC-maat, tuki Istanbulin toimintaohjelman edistämiselle
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.04.2014

LDC-maat, tuki Istanbulin toimintaohjelman edistämiselle

Kuvaus

Istanbulin toimintaohjelman tavoitteena on köyhyyden poistaminen sekä tasa-arvon ja kestävän kehityksen edistäminen vähiten kehittyneissä LDC-maissa, jotka ovat Suomen kehityspolitiikan painopiste. YK:n vähiten kehittyneiden maiden toimiston UN-OHRLLS:n toimeenpanevan hankkeen tarkoituksena on edistää Istanbulin toimintaohjelman toteutumista ja tuoda LDC-maiden ääni kuuluville tuottamalla LDC-maiden rahoitustarpeita käsittelevä analyysi ja järjestämällä tilaisuuksia liittyen YK:n neuvotteluihin uusista kehitystavoitteista ja niiden rahoituksesta vuoden 2015 jälkeen. LDC-maiden erityistarpeiden huomioiminen uusissa kehitystavoitteissa vahvistaa myös Istanbulin toimintaohjelman toteutumista.

Rahoituspäätös  16.04.2014

435 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Yhdistyneet kansakunnat

Ota yhteyttä

keo-40

Rahoituskohteen numero

89892286

Tunnus

UHA2013-006929

Sivua muokattu

28.04.2014