Ekokyläkonseptin kehittäminen Koibatekin piirikunnassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.06.2013

Ekokyläkonseptin kehittäminen Koibatekin piirikunnassa

Kuvaus

Jatkoa yhteistyölle hankkeessa 24815601, jossa pyrittiin eko/maaseutumatkailun avulla lisäämään Maji Moton yhteisöjen toimeentuloa. Alueen ongelmina mm. liikalaidunnus, metsäpeitteen väheneminen - eroosio. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään vaihtoehtoisia toimeentulomahdollisuuksia kouluttamalla ja tukemalla kyläläisten kotoperäisen Jatropha curcas -öljykasvin kasvatusta, siementen prossessointia ja öljyn paikallista käyttöä energianlähteenä sekä Aloe veran ja akasiahunajan tuotantoa, jatkojalostusta ja markkinointia. Toisessa vaiheessa em. tuotteiden markkinointia kehitetään edelleen. Pääpaino on ruokaturvan parantamisessa tuomalla uudelleen viljelyyn perinteiset kasvit, joiden avulla pystytään paremmin sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Hanke pyrkii yhteisöjen voimaannuttamiseen, huomioiden erityisesti naiset, lisäämällä tietoa oikeuksista ja tukemalla yhteisöjen omia aloitteita.

Myönnöt

  • 2011: 50 000 €
  • 2012: 70 000 €
  • 2013: 70 000 €

Kohdemaa

Kenia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Maaseudun kehittäminen 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Linnaseutu ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

24818401

Tunnus

UHA2011-006370

Sivua muokattu

28.06.2013