YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2012
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 16.11.2012

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen maksu ympäristörahastoon vuonna 2012

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelma (United Nations Environment Programme, UNEP) perustettiin ensimmäisenä ympäristöasioita käsittelevänä YK:n toimielimenä yleiskokouksen päätöslauselmalla vuonna 1972 Tukholman ympäristökonferenssin jälkeen. Se on johtava maailmanlaajuisten ympäristökysymysten hoitaja, joka edistää ympäristökysymysten johdonmukaista huomioon ottamista kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä kestävän kehityksen hyväksi. Kuluvan vuoden kesäkuussa YK:n kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20) Rio de Janeirossa sovittiin UNEP:in vahvistamisesta mm. niin, että sen hallintoneuvoston jäsenyys laajennetaan kattamaan kaikki maat sekä niin, että se ryhtyy tekemään YK:n järjestelmää läpileikkaavia ympäristöstrategioita Suomen painotuksia UNEP:in toiminnan tukemisessa ovat olleet: ilmastonmuutos, ympäristöturvallisuus, tieteellinen osaaminen, ksetävä kulutus ja tuotanto sekä kemikaalit. Esityksenä on, että Suomi maksaa YK:n oheisen maksatuspyynnön mukaisesti 3,4 miljoonaa euroa ympäristörahastoon kuluvan vuoden talousarviosta.

Rahoituspäätös  16.11.2012

3 400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2011-007223

Sivua muokattu

18.03.2013