Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 09.09.2016

Ilmatieteen laitos/ Meteorologian alan yhteistyö

Kuvaus

Ilmatieteen laitos toteuttaa meteorologian alan IKI-hankketta Tadzhikistanissa kansallisen laitoksen Tajikhydrometin kanssa vuosina 2014 -2016. Hankkeessa vahvistetaan Tadjikhydrometin kapasiteettia ja modernisoidaan alaa sekä koulutetaan henkilöstöä. Hanke edistää myös ilmastokestävyyttä ja kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tajikhydrometin kapasiteetin vahvistamisella pyritään parempaan luonnonkatastrofien ennakointiin sekä parempaan tiedon saatavuuteen säästä, ilmastosta ja ympäristökysymyksistä. Paremmat sää-, ympäristö- ja ilmastopalvelut ovat välttämättömiä sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Tadzhikistan on altis luonnonkatastrofeille, kuten tulville, kuivuudelle, jäätiköiden vetäytymiselle ja mutavyöryille. Nämä katastrofit aiheuttavat suurimman osan luonnon uhkiin liittyvistä taloudellisista tappioista. Ensimmäisen vaiheen tärkeimpinä saavutuksina voidaan mainita Tajikhydrometin ilmastokeskuksen laitteiston hankkiminen, automaattisen ilmanlaadun tarkkailuaseman perustaminen Dushanbehen ja strategisen suunnittelun kapasiteetin edistäminen Suomeen tehtyjen opintomatkojen yhteydessä. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä muiden alueella toimivien toteuttajien, kuten SYKEn (vesiohjelma), GTKn (luonnonvarojen hallinnan vahvistaminen) ja Maailmanpankin kanssa. Erityisesti yhteisistä työpajoista, opintomatkoista ja koulutussessioista on ollut hyötyä. Hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti on 502.500 euroa. Hanke on vahvasti koulutuspainotteinen kapasiteetin vahvistamishanke. Ilmatieteen laitoksesta riippumattomista syistä koulutusta ei ole pystytty toteuttamaan täysin suunnitelman mukaisesti. Hankkeelle myönnetään vuodeksi lisärahoitusta pääasiassa koulutuksen loppuun saattamiseksi. Toisen vaiheen budjetti on 52.200 euroa (v 2017).

Rahoituspäätös  09.09.2016

52 200 €

Kohdemaa

Tadžikistan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Katastrofin ehkäisy ja valmius 40%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 30%
  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ilmatieteen laitos

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67102208

Tunnus

UHA2016-003866

Sivua muokattu

03.10.2016