MYA/Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.12.2015

MYA/Myanmarin demokratia- ja oikeusvaltiokehityksen tuki

Kuvaus

UNDP:n Myanmarin maaohjelman päätavoitteena on tukea köyhyyden vähentämistä ja kestävää kehitystä, joka on oikeusperustaista, sukupuolten tasa-arvoa vahvistavaa ja oikeudenmukaista vahvistamalla keskus- ja paikallishallinnon ja muiden toimijoiden institutionaalista kapasiteettia. Keskus- ja paikallishallinnon kehittämisen lisäksi maaohjelma keskittyy ilmastokestävyyteen ja avun tuloksellisuuteen. Ohjelma toteutetaan kolmen pilarin kautta: 1. Tehokas paikallishallinto kestävän ja inklusiivisen kehityksen edistämiseksi; 2. Ilmastonmuutos, ympäristö, energia ja katastrofivalmius; ja 3. Demokraattinen (keskustason) hallinto ja avun tuloksellisuus. Yhteistyön tuloksena kansalaisyhteiskunnan ja yksityissektorin mahdollisuudet osallistua kehitysyhteistyöhön ovat vahvistuneet ja yhteistyö on luonut pohjaa parlamentaarisen ja oikeussektorin reformeihin. Suomi on tukenut ohjelman pilaria III vuodesta 2013 asti, nyt rahoitettava jatkokausi kestää kaksi vuotta (2016-2017). Suomen rahoitusosuus on 4 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  14.12.2015

4 000 000 €

Kohdemaa

Myanmar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

63501515

Tunnus

UHA2015-025338

Sivua muokattu

27.07.2016