aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.04.2017

aavikoitumissopimuksen jäsenmaksu UNCCD

Kuvaus

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) on vuonna 1996 voimaan tullut oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset. UNCCD on yksi ns. Rion ympäristösopimuksista ja sen tavoitteena on torjua aavikoitumista ja lievittää kuivuuden vaikutuksia erityisesti Afrikassa. Sopimuksen osapuolina on tällä hetkellä 196 valtiota. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995. UNCCD:n kahden vuoden välein kokoontuva osapuolikokous määrittää kunkin sopimusosapuolen jäsenmaksuosuuden ydinbudjettiin YK:n taakanjakokäytäntöä soveltaen. Vuosien 2016 ja 2017 osuudet määritettiin lokakuussa 2015 Ankarassa pidetyssä 12. osapuolikokouksessa. Suomen osuudeksi sopimuksen ydinbudjetista tuli 0,522 prosenttia, mikä vuonna 2017 tarkoittaa 39 413 euroa.

Lisätietoa

www.unccd.int

Rahoituspäätös  21.04.2017

39 413 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleisavustukset monenkeskisille järjestöille (ODA-kelpoiset)

Rahoituskanava

YK:n kuivuus- ja aavikoitumiststo

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89800105

Tunnus

UHA2017-001994

Sivua muokattu

27.04.2017