Kehitysmaiden valtiontalouden tarkastusvirastojen kapasiteetin t
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.12.2012

Kehitysmaiden valtiontalouden tarkastusvirastojen kapasiteetin t

Kuvaus

Oslosta käsin toimivan INTOSAI:n (International Organization of Supreme Audit Institutions) kehitysaloite (IDI, Development Initiative) tukee kehitysmaiden valtiontalouden tarkastusvirastojen vahvistamista koulutuksen ja työkalujen kehittämisen keinoin. INTOSAI toteuttaa IDI-kehitysohjelmaa, jonka tavoittena on kehittää kehitysmaiden valtiontalouden tarkastustoimintaa. INTOSAI:lla on 186 jäsentä, jotka koostuvat valtiontalouden tarkastusvirastoista. Näistä 140 tulee kehitysmaista. Keskeisenä tavoitteena on kehittää valtiontalouden tarkastustoimintaa kehitysmaissa.

Rahoituspäätös  28.12.2012

620 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin taloushallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Instituutiot

Ota yhteyttä

sty-00

Rahoituskohteen numero

89829301

Tunnus

UHA2011-005455

Sivua muokattu

11.06.2013