Kansalaisten hyvinvoinnin tukiverkosto ja köyhyyden vähentäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Kansalaisten hyvinvoinnin tukiverkosto ja köyhyyden vähentäminen

Kuvaus

Hanke on verkostohanke, joka perustuu STKL:n ja tansanialaisen sisarjärjestön TACOSODE:n yhteistyöhön. Ongelmana kohdemaassa on kj-toiminnan kehittymättömyys. Julkinen sektori tarvitsee järjestöjä köyhyyden vähentämiseksi ja väestön hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi. HK11;vahvistaa Tansaniassa kansalaisyhteiskunnan rakenteita parantamalla kansalaisjärjesötjen osaamista sekä kehittämällä TACOSODEn toimintaa tansanialaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä. Hankkeessa vahvistetaan tansanial. kansalaisjärjestöjen kapasiteettia ja verkostoitumista, vahvistetaan TACOSODEn roolia sosiaalialan järjestöjen sateenvarjojärjestönä ja lisätään sen verkostoitumista aina globaaleille tasoille saakka. STKL ja TACOSODE: molempien järjestöjen perustehtävänä on toimia hyvinvoinnin alueen yhteistoiminta- ja asiantuntijajärjestönä ja tukea jäsenjärjestöjään toiminnassa kansalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Myönnöt

  • 2011: 130 000 €
  • 2012: 120 000 €
  • 2013: 110 000 €

Kohdemaa

Tansania

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

28231801

Tunnus

UHA2011-006343

Sivua muokattu

22.08.2013