Kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimus
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.09.2013

Kalastussektorin kestävä kehittäminen ja Issyk-Kul -järven ekologisen tilan tutkimus

Kuvaus

FAO toteuttaa yhteistyössä Kirgisian maatalousministeriön kanssa hankkeen, jonka avulla kehitetään Kirgisian kalastussektoria. Hankkeessa koulutetaan sektorin toimijoita, edistetään alan tutkimusta ja hallintoa sekä kehitetään kalanjalostusta ja kalamarkkinointia. Suomen tuki hankkeelle 1 760 000 euroa v. 2009-2013. FAO on ollut mukana toteuttamassa useita hankkeita Kirgisian kalasektorilla, mm. ollut laatimassa kalastuksen ja kalanviljelyn kehittämisstrategiaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kalasektorin kapasiteettia ruoantuotannon, erityisesti maaseudun vähätuloisten ruokaturvan takaaminen, ja hallinnoinnin osalta sekä parantaa väestön työllisyyttä ja toimeentuloa luonnontaloudellisesti kestävällä tavalla. Hanke tähtää uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä eheyttävän taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseen itäosaston kehitysyhteistyön puiteohjelman ”Laajemman Euroopan aloitteen” mukaisesti. Phase II Hankkeen II-vaiheessa (2014 - 2017) tavoitteena on edistää kestävän kalatalouden kehittämistä ja merkittävimpien järvien ja tekojärvien ekosysteemipalvelujen ylläpitämistä kotimaiseen kalankysyntään vastaamiseksi ja siten vahvistaa oikeutta ruokaan, elinkeinoihin ja työmahdollisuuksiin erityisesti maaseudun köyhille Kirgisiassa. Hankkeessa myös koulutetaan viranomaisia ja muita sidosryhmiä. I-vaiheessa perustettuja kalankasvattajayhdistyksiä tuetaan kalanpoikasten ja kalarehun jakeluketjujen perustamiseksi. Hankkeen II-vaiheeseen on varattu 1.480.000 euroa.

Rahoituspäätös  04.09.2013

1 480 000 €

Kohdemaa

Kirgisia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Kaupan kehittäminen
  • Ympäristöapu
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Ympäristötutkimus 40%
  • Kalatalouspolitiikka ja -hallinto 30%
  • Kalatalouden kehittäminen 30%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

YK:n elintarvike- ja maatalousjärj

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

67302301

Tunnus

UHA2011-006758

Sivua muokattu

04.10.2013