Nepalin metsävarojen arviointihanke 2009-2014
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 18.06.2013

Nepalin metsävarojen arviointihanke 2009-2014

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on laatia tietojärjestelmä Nepalin metsävaroista. Metsien taloudellinen hyötykäyttö, suojeleminen, ilmastonmuutos ja kansainvälinen päästökauppa edellyttävät metsävaroihin liittyvää toimivaa tietojärjestelmää. Hankkeen on myös tarkoitus tukea uuden metsäsektorin kokonaissuunnitelman luomista sekä metsänkäyttösuunnitelmien tekemistä piirikuntatasolla. Olemassa oleva tietoaineisto on hajautettu eri ministeriöihin ja laitoksiin ja se vaatii päivittämistä. Hankkeen tavoitteina ovat sujuva yhteistyö ja tietoyhdeydet eri organisaatioiden välillä sekä hyvin organisoitu tiedon jakaminen, todelliseen tilanteeseen perustuvan, käytettävissä olevan luonnonvaroja koskevan tiedon tuottaminen ja paikallisen tietojenkäsittelykapasiteetin kasvattaminen. Metsävarojen arvioinnin lähtökohtana on kansallisen tarpeen ja olemassaolevien tietolähteiden kartoittaminen.

Rahoituspäätös  18.06.2013

575 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Metsäpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66011501

Tunnus

UHA2011-006763

Sivua muokattu

04.07.2013