Liberian julkishallinnon suunnittelukyvykkyyden parantaminen (vaihe II)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

Liberian julkishallinnon suunnittelukyvykkyyden parantaminen (vaihe II)

Kuvaus

Hanketta esitetään jatkettavaksi vuonna 2013. Hankkeen perusajatus pysyy samana toisessa vaiheessa. Hankkeella tuetaan Liberian keskushallinnon reformiprosessia. Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavia teemoja kattavasti. Hanke tukee Liberian parantuneen keskushallinnon suunnittelukyvykkyyden ja valtion palvelutuotannon kehittämisen kautta demokratian toteutumista ja hyvää hallintotapaa sekä eri sektoriministeriöiden kautta naisten ja heikkojen väestönosien asemaa yhteiskunnasssa. Hankkeen toisessa vaiheessa jatketaan ensimmäisen vaiheen tuloksien toimeenpanmista. Toisessa vaiheessa pääavunsaajia ovat keskushallinnon kehittämisorganisaatioiden lisäksi ministeriöt. Vuonna 2013 työskennellään edelleen pääpartnerin CSA:n, Civil Service Agency, kanssa ja edelleen läheisesti myös GC:n, Governance Commission, ja LIPA:n Liberia Institute for Public Administration kanssa ja tueksi. Sektorireformisuunnittelua aiotaan tukea jalkauttamalla ja soveltamalla paikallispartnerien kanssa vuosina 2011-2012 kehitetty hallintoarkkitehtuurityökalu valittuihin ministeriöhin. Ensimmäiset ministeriöt joihin hallintoarkkitehtuurityökalua sovelletaan ovat Ministry of Commerce and Industry ja Ministry of Finance and Economic Planning. Hankkeen toinen vaihe kehittää edelleen partneriorganisaatioiden yhteistyötä varmistaakseen riittävän poliittisen koordinaation ja tuen hallintoarkkitehtuurin käyttämiselle laajemmin kaikissa ministeriöissä ja jatkamisen myös CMI:n vetäytymisen jälkeen. Hankkeen alusta pitäen on varmistettu hankkeen yhdenmukaisuus Liberian kapasiteetinkehittämisstrategiaan, köyhyydenvähentämisstrategiaan sekä Liberian keskushallinnon reformistrategiaan nähden. Vuonna 2013 on tarkoitus vakiinnuttaa arkkitehtuurityökalu partneriorganisaatioihin ja kouluttaa ministeriöihin ns. hallintoarkkitehtejä, jotka olisivat päävastuussa arkkitehtuurityökalun käytöstä vastuuministeriössään. Lisäksi hanke laatii käsikirjan hallintoarkkitehtuurista ja tuottaa videon, jolla vaikutusvaltaiset ihmiset puhuvat hallintoarkkitehtuurin haasteista. Käsikirja ja video toimivat yhdessä koulutusmateriaalina ja tukee myös CMI:n muita hankkeita. Hanke tukee suoraan mm. CMI:n GooB-hanketta Liberiassa.

Myönnöt

  • 2013: 260 000 €

Kohdemaa

Liberia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25102101

Tunnus

UHA2012-002676

Sivua muokattu

07.12.2012