Kestävät yhdyskunnat- täydennyskoulutuskurssi
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.11.2012

Kestävät yhdyskunnat- täydennyskoulutuskurssi

Kuvaus

Ulkoasiainministeriö on tukenut Aalto-yliopiston ja YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN-HABITAT:in yhdessä järjestämää Sustainable Communities –kurssia. Yliopistojen muuttuneen aseman vuoksi kurssi on kilpailutettu vuonna 2011, jolloin yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa kurssin järjestämiseksi on päätetty jatkaa. Aalto-yliopiston kanssa on tehty vuonna 2012 sopimus 1+1 – periaatteella, johon sisältyy vuoden 2012 kurssin lisäksi optio toisen kurssin järjestämisestä vuonna 2013. Vuonna 2013 kurssi järjestettiin maaliskuussa Tansaniassa. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kaupunkisuunnittelua järjestämällä kestävän rakentamisen ja suunnittelun täydennyskoulutuskurssi kehitysmaiden asiantuntijoille. Tavoitteena on tukea YK:n vuosituhattavoitteita erityisesti ympäristökestävyydessä (MDG7) kestävän yhdyskuntarakentamisen avulla. Hankkeen tarkoituksena on luoda foorumi alan asiantuntijoille, virkamiehille ja tutkijoille ideoiden, ajatuksien ja kokemusten vaihtoon.

Rahoituspäätös  28.11.2012

85 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Aalto-yliopisto

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89841701

Tunnus

UHA2011-005986

Sivua muokattu

31.07.2013