MOS/Yleinen budjettituki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 05.11.2013

MOS/Yleinen budjettituki

Kuvaus

Mosambikin köyhyyden vähentämisstrategian PARPA II:n tukeminen, maan kapasiteetin, hallinnollisten rakenteiden ja omistajuuden vahvistaminen. Mosambikin köyhyydenvähentämisstrategia painottaa kolmea pilaria: talouskehitys, hallinto ja inhimillinen pääoma. Prioriteettisektoreita ovat makrotalouden tasapaino ja julkinen taloushallinto, hyvä hallinto, maatalous, koulutus, terveys sekä infrastruktuuri. Läpileikkaavia teemoja ovat mm. ympäristö, maaseudun kehitys ja tasa-arvo. Suomi ohjaa budjettitukensa suoraan Mosambikin hallituksen budjettiin ja se käytetään osana Mosambikin budjettia maan köyhyydenvähentämisohjelman toimeenpanoon.Mosambikin tähänastiset saavutukset ovat olleet positiivisia ja sen harjoittama kehityspolitiikka on tuottanut tuloksia. Budjettituki-yhteistyön myötä voidaan nostaa esiin Suomelle tärkeitä taloudelliseen, yhteiskunnalliseen, ja luonnontaloudelliseen kestävyyteen liittyviä teemoja ja tavoitteita, kuten tehokkaampi julkinen varainkäyttö, parantunut hallinnon sisäinen kapasiteetti ja läpinäkyvyyden lisääminen. Yhä merkittävämpi osa avunantajien Mosambikille osoittamasta kehitysrahoituksesta on suoraa budjettitukea. Budjettitukea antavat 19 keskeistä avunantajaa muodostavat avunantajien vaikutusvaltaisen ydinryhmän, jonka puheenjohtajana Suomi toimii 2009-2010.

Rahoituspäätös  05.11.2013

6 000 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Yleinen budjettituki 100%

Tuen tyyppi

Yleinen budjettituki

Rahoituskanava

Kehitysmaan julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25912701

Tunnus

UHA2011-005523

Sivua muokattu

22.11.2013