Kulttuuriperinteen silta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Kulttuuriperinteen silta

Kuvaus

Hanke pyrkii kansanmusiikin tutkimus- ja festivaaliyhteistyön kautta tukemaan Vietnamin vähemmistökansojen kulttuurisen monimuotoisuuden säilyttämistä. Hanke luo suullisen kansanperinteen tutkimuslaitosten kansainvälisen verkoston tukemaan Vietnamin vuoristokansojen ainutlaatuisen vuosituhansia säilyneen oraalisen musiikkiperinteen olomassaolon jatkumoa ja sen kautta vahvistaa vähemmistökansojen kulttuurista identiteettiä ja elinolosuhteita. Festivaaliyhteistyön välityksellä luodaan edellytyksiä musiikkiviennin kehittämiseen, jolla voi olla merkittäviä myönteisiä taloudellisia seuraamuksia nykyään niukoissa oloissa eläville vuoristokansoille.Hanke vastaa hyvin niitä maaohjelmatavoitteita, joiden mukaan Suomi on Vietnamissa siirtymässä kehitysyhteistyöstä kohti normaaleja kahdenkeskeisiä maasuhteita. Hankkeen avulla – suomalaisen osaamisen kautta – luodaan edellytyksiä hyödyntää vähemmistökansojen kulttuuriperinnettä kestävän kehityksen periaatteella taloudellisesti niiden hyväksi. Tutkimus- ja festivaaliyhteistyön kehittäminen ja tulosten hyödyntäminen modernin musiikkiteknologian keinoin on alue, jonka kautta molemmat maat voivat yltää huomattaviin taloudellisiin saavutuksiin. Musiikkivienti on yksi merkittävimpiä viennin kasvualoja koko maailman mittakaavassa. Sekä Suomella että Vietnamilla on kulttuurinsa pohjana vahva suullisen perinteen traditio. Suomessa on luotu osaamista ja myös teknologista välineistöä sen taloudelliseen hyödyntämiseen. Suullinen musiikkikulttuuri on vaikuttanut molemmissa maissa vahvasti useisiin taiteen aloihin sekä luonut kumpaankin maahan kansainvälisesti arvostettuja tutkimuslaitoksia. Pohja kumpaakin maata hyödyttävälle hedelmälliselle yhteistyölle on siten olemassa. Hankkeen päähyödynsaajia ovat Vietnamin vuoristoseutujen vähemmistökansat. Niille luodaan niiden omista kulttuurisista lähtökohdista kumpuavaa mallia elinkeinotoiminnalle. Tutkimustoiminnan ja festivaalien kautta niiden asuinalueille saadaan tunnettuutta, jonka pohjalta voidaan kehittää kestävään kehitykseen nojaavaa kulttuurimatkailua. Samalla vuoristokansojen arvostus kohoaa maan sisällä, kun niiden oman kulttuurisen pohjan havaitaan olevan keino maaseudun elinvoimaisuuden säilymiseen.

Myönnöt

  • 2013: 55 034 €
  • 2014: 55 034 €
  • 2015: 55 034 €

Kohdemaa

Vietnam

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Kulttuuri ja virkistys 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

  • Juminkeko-säätiö
  • Viện Nghiên cứu Văn hóa Vietnamin kulttuurien tutkimusinstituutti
  • Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam Vietnamin Folklore Seura

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

76909111

Tunnus

UHA2012-002765

Sivua muokattu

22.08.2013