Rauha ja kehitys Suomen kehitysyhteistyössä
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.02.2013

Rauha ja kehitys Suomen kehitysyhteistyössä

Kuvaus

Evaluoinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten Suomen kehitysyhteistyö on tukenut köyhyyden vähentämistä sekä konfliktien estoa, rauhanrakennusta ja konflikteista toipumista hauraissa valtioissa. Evaluoinnin lähtökohtana on vuonna 2009 ulkoasianministeriön julkaisema ohjaava asiakirja ”Kehitys ja turvallisuus Suomen kehityspolitiikassa”, joka määrittelee Suomen painopistealueet kehityksen ja turvallisuuden edistämiseksi kehitysyhteistyössä. Evaluoinnin tavoitteena on tutkia i) miten vuoden 2009 asiakirja ja sen painopisteet on toteutettu maatasolla, ii) onko Suomen kehitysyhteistyö pystynyt antamaan asianmukaista ja oikea-aikaista tukea hauraille valtioille köyhyyden vähentämisessä sekä rauhan ja kehityksen vahvistamisessa, iii) miten läpileikkaavat tavoitteet on integroitu hauraissa valtioissa tehtävään kehitysyhteistyöhön ja nostaa esille parhaita käytäntöjä, ja iv) miten tuloksellisuusagendan sitoumuksia on toimeenpantu hauraissa valtiossa tehtävässä kehitysyhteistyössä, miten ne ovat vaikuttaneet saavutettuihin tuloksiin ja dokumentoida parhaita käytäntöjä.

Rahoituspäätös  19.02.2013

600 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

avs-keo

Rahoituskohteen numero

89892226

Tunnus

UHA2013-000861

Sivua muokattu

14.08.2013