Pelastakaa Lapset ry
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 03.12.2012

Pelastakaa Lapset ry

Kuvaus

Pelastakaa Lapset ry:n Kumppanuusohjelma on Lapsen oikeusperustainen Ohjelma 2006 - 2007 "Oikeus kehitykseen ja eloonjäämiseen, osallistumiseen ja suojeluun ja syrjimättömyyteen". Järjestö tukee toiminnallaan seuraavien Vuosituhattavoitteiden toteutumista: äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen, universaalin peruskoulutuksen saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja naisten voimaistaminen, lapsikuolleisuuden vähentäminen, ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen. Pela on saanut kumppanuusohjelmalleen rahoituksen vuosille 2008-2010. Nyt järjestö hankee rahoitusta uudelle ohjelmalleen vuosille 2011-2013. Ohjelma keskittyy kuuteen temaattiseen alueeseen; lastenoikeushallinto,peruskoulutus, hätätilat, lastensuojelu, sosiaalinen lastensuojelu ja vesi/hygienia. Hankkeet vastaavat kaikkia vuosituhattavoitteita; erityisesti äärimmäisen köyhyyden ja nälän vähentämistä, peruskoulutuksen ulottamista kaikille, tasa-arvon edistämistä ja globaalin kumppanuuden luomista. Maapallon väestö kasvaa, lasten määrä on suurempi kuin koskaan, ja niin luonnonkuin ihmisen tuottamat kriisit koettelevat ensimmäiseksi ja pahiten lapsia. PeLan ohjelma pyrkki tuottamaan vastauksia tähän kokonaishaasteeseen.

Myönnöt

  • 2011: 4 080 000 €
  • 2012: 4 161 000 €
  • 2013: 4 244 220 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Monisektorinen opetus ja koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Pelastakaa lapset ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89839301

Tunnus

UHA2011-005945

Sivua muokattu

03.12.2012