Yleinen budjettituki III, Sambia
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.12.2012

Yleinen budjettituki III, Sambia

Kuvaus

Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan ja vuonna 2010 laaditun ohjelmamuotoisen yhteistyön linjauksen mukaisesti budjettituki on Suomen muuta yhteistyötä täydentävä tukimuoto. Budjettitukea toteutetaan budjettituen yhteistyöasiakirjan määrittämällä tavalla ja edistymistä arvioidaan budjettituen arviointikehikon indikaattoreiden pohjalta sekä tuen edellytyksenä olevien keskeisten periaatteiden toteutumista arvioimalla. Sambia on LDC -maa, jolla on kaikki mahdollisuudet nousta piankin alemman keskitulon maiden kategoriaan. Sambia tarvitsee ennakoitavaa ja tuloksellista kehitysyhteistyötä tämän siirtymäkauden aikana. Budjettituen jatkaminen tässä tilanteessa kahdeksi seuraavaksi vuodeksi on oikea tapa toteuttaa Sambian ja Suomen välistä kumppanuutta. Yleisen budjettituen käytöstä Suomen yhteistyössä sovittiin Suomen ja Sambian välisissä yhteistyöneuvotteluissa vuonna 2005. Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan ja vuonna 2010 laaditun ohjelmamuotoisen yhteistyön linjauksen mukaisesti budjettituki on ollut Suomen muuta yhteistyötä täydentävä tuki, joka on mahdollistanut vaikuttamisen kumppanimaan instituutioiden vahvistumiseen ja osallistumisen poliittiseen dialogiin Sambiassa. Sambian hallituksen tulee sitoutua: i) köyhyyden vähentämiseen, ii) rauhan, ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden, hallinnon lainmukaisuuden, hyvän hallinnon, lahjomattomuuden ja korruption vastaisen taistelun edistämiseen, iii) julkisen sektorin reformien edistämiseen, iv) hyvään makrotalouden hoitoon.

Rahoituspäätös  27.12.2012

18 100 000 €

Kohdemaa

Sambia

Toimiala

  • Yleinen budjettituki 100%

Tuen tyyppi

Yleinen budjettituki

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28816511

Tunnus

UHA2011-008184

Sivua muokattu

18.06.2013