Vihreä maa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.06.2013

Vihreä maa

Kuvaus

Madagaskar on yksi maailman köyhimmistä maista, jossa toimeentulo on riippuvainen luonnonvarojen hyödyntämisestä. Köyhyys ja luonnonvarojen hyödyntäminen kestämättömällä tavalla ovat johtaneet saaren biodiversiteetin heikkenemiseen. Luonnon ja sen monimuotoisuuden suojeleminen on suoraan riippuvaista ihmisten hyvinvoinnista, erityisesti sademetsien reuna-alueilla. Useat toimijat ovat panostaneet ympäristösektorin kehittämiseen, mutta tavoitteita hyvinvoivasta ekosysteemistä, köyhyyden poistamisesta sekä metsien ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä ei vielä ole saavutettu. Tany Maitso -hankkeen tarkoituksena on edistää näiden päämäärien toteutumista yhdistämällä kehitys ja luonnonsuojelu. Tavoitteena on luonnonvaroista riippuvaisten ihmisten hyvinvoinnin parantaminen, mikä puolestaan vähentää painetta luonnonvarojen käyttöön ja edistää biodiversiteetin suojelua. Hanke toimii kolmen eri suojelualueen reuna-alueilla: Ranomafanassa, Farafanganassa sekä Ranomafanan ja Andringitran kansallispuiston ekologisella käytävällä Tolongoinassa. Tany Maitsolla on kaksi päätarkoitusta: 1) köyhyyden vähentäminen kylissä, joissa hanke toimii. Erityisesti toimeentulon mahdollisuuksien parantuminen, ruokavalion monipuolistuminen, lukutaitoisuuden kasvu, naisten voimaantuminen ja parantunut terveystilanne toimivat tavoitteen indikaattoreina. 2) Biodiversiteetin suojelu. Tätä tavoitetta edistetään tukemalla kotoperäisten puiden istutusta jokaisessa kylässä sekä vähentämällä painetta käyttää metsiä. Hanke on aikaisemmin tukenut kyläyhdistyksen perustamista jokaiseen kylään, puiden, kuten Jatrophan ja Moringan istutusta, vihannesten viljelyä, mehiläisten hoitoa sekä rottien torjuntaa riisipelloilla CTBS-menetelmällä. Lisäksi hanke on antanut lukutaitokoulutusta aikuisille. Hankkeen antama tuki kanavoidaan yhdistysten kautta. Vielä kyläyhdistykset eivät kuitenkaan ole itsenäisiä ja lisää tukea tarvitaan, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa ja tulosten kestävyys turvata. Kestävyyden saavuttamiseksi hanke keskittyy seuraavien aktiviteettien toteuttamiseen: 1) yhdistysten tukeminen ja vahvistaminen 2) puunistutus, 3) lukutaitokoulutus, ja 4) markkinatutkimus, jolla tuetaan tuottajien pääsyä markkinoille. Hankkeen päähyödynsaajat ovat kyläyhdistysten jäsenet, lukutaitokoulutukseen osallistuvat henkilöt sekä hunajantuottajat.

Myönnöt

 • 2013: 30 770 €
 • 2014: 25 900 €
 • 2015: 30 600 €

Kohdemaa

Madagaskar

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Aavikoitumisen torjunta
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo
 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

 • Luonnon monimuotoisuus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vanhukset
 • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Dodo ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25200801

Tunnus

UHA2012-002709

Sivua muokattu

28.06.2013