Hyvä Koulu
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.08.2013

Hyvä Koulu

Kuvaus

Hyvä Koulu on alakoulujen opetustoimintaa kahdella tasolla kehittävä hanke dakarilaisessa lähiössä Senegalissa.Senegalin valtion koulutuspoliittisessa ohjelmassa on esitetty tavoitteeksi kaikille lapsille annettava taideaineiden opetus, joka on myös yksi UNESCON määrittämistä lapsen perusoikeuksista. Ongelmana on, että varojen puutteen vuoksi taidekasvatusta pystytään antamaan ainoastaan varakkaissa yksityiskouluissa. Se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja estää kaikkien lasten yhtäläisen kehityksen. Hankkeen tavoitteena on antaa kaikille Santhiaban alueen alakouluikäisille lapsille mahdollisuus osallistua heidän kehityksensä kannalta tärkeiden taideaineiden opiskeluun, sekä vakiinnuttaa niiden opetus osaksi opetusohjelmaa suomalaisrahoituksen päätyttyä. Hankkeessa kaikki lapset ovat samassa asemassa riippumatta sukupuolesta, etnisestä taustasta tai perheen varallisuudesta. Hankkeessa huomioidaan myös vammaiset lapset. Hankkeen toisena painopistealueena on osallistavien ja aktiivisten opetusmetodien tunnetuksi tekeminen. Senegalin lainsäädäntö kieltää fyysisen kurituksen kouluissa, mutta opetus perustuu edelleen useimmiten pelkoon. Hankkeen toisena tavoitteena onkin päästä eroon kurituksesta tutustuttamalla opettajat taidekasvatuksen yhteydessä nykyaikaisiin kannustukseen ja itsenäiseen ajatteluun perustuviin opetusmenetelmiin, joita voidaan soveltaa kaikkeen opetukseen.Hyödynsaajia ovat santhiabalaiset lapset, opettajat ja koulut sekä opetusviranomaiset.Hyvä Koulu -hanke kehittää jo olemassa olevia rakenteita antamalla köyhille kouluille mahdollisuuden toteuttaa valtion koulutusohjelmaa myös taidekasvatuksen osalta. Hanke tarjoaa Santhiaban alueella sijaitseville alakouluille kurssimuotoista taidekasvatusta, joka sisältää kuvataidetta, musiikkia ja esittävää taidetta. Hankkeessa on paikallinen pääopettaja, minkä lisäksi opetukseen osallistuu suomalaisia residenssitaiteilijoita.Hankkeessa huomioidaan Suomen kehityspolitiikan läpileikkaavat tavoitteet vahvistamalla sukupuolten välistä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa sekä parantamalla lasten, vammaisten ja etnisten vähemmistöjen tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia.

Myönnöt

 • 2013: 21 250 €
 • 2014: 21 250 €
 • 2015: 22 950 €

Kohdemaa

Senegal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

 • Opettajien koulutus 50%
 • Opetuksen infrastruktuuri 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

 • tytöt
 • lapset
 • nuoret
 • vammaiset henkilöt
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

 • Turun Taiteilijaseura ry (TTS)
 • Jasg

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

26902806

Tunnus

UHA2012-002705

Sivua muokattu

20.08.2013