Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätion tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 19.11.2012

Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätion tuki

Kuvaus

KIOS rahoittaa järjestöjen tekemää ihmisoikeusperustaista työtä, jonka tavoitteena on, että valtiot suojelevat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjä oikeuksia ja että ne sitoutuvat ihmisoikeuksiin lainsäädännössään ja sen toimeenpanossa. KIOS edistää ihmisoikeuksien toteutumista kehitysmaissa siinä muodossa kuin ihmisoikeudet on määritelty Yhdistyneiden Kansakuntien sekä Eurooapn Neuvoston ihmisoikeussopimuksissa ja - asiakirjoissa sekä muissa vastaavissa alueellisissa ihmisoikeusasiakirjoissa. Toiminnassa huomioidaan YKn vuosituhattavoiteet. KIOS hakee tukea ohjelmalleen seuraavasti; 1 700 000 €/2013, 1 800 000€/2014 ja 1 900 000€/2015. Tukea esitetään näille samoille summille.

Rahoituspäätös  19.11.2012

5 400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89821801

Tunnus

UHA2012-004168

Sivua muokattu

22.08.2013