Napon läänin erityislasten ja -nuorten oppimisen polku
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

Napon läänin erityislasten ja -nuorten oppimisen polku

Kuvaus

Hanke pohjautuu keväällä -10 toteutettuun evaluaatioon, jonka yksi tavoite oli arvioida mahdollisen uuden hankkeen mielekkyyttä. Evaluoinnin suositus oli, että edell. hankkeiden tulosten ja vaikuttavuuden kestävyyden vahvistamisen kannalta olisi mielekästä jatkaa työtä läänin tasolla. Napon läänin opetusviraston erityisopetuksen osasto on myös toivonut tätä hanketta. Hankkeen keskeinen tavoite on se, että 50 % alle 15-v. vammaisista lapsista osallistuu espanjankieliseen inkluusio-opetukseen. HK12;Alueen vammaisista lapsista ja nuorista 79 pros. on integroitunut yleisopetukseen ja opiskelee yleisopetuksen suunnitelman mukaisesti, mutta opettajat/koulujen rehtorit kokevat, että heillä ei ole riittävää osaamista näiden lasten tarpeiden huomioimiseen. Hankkeessa kehitetään inklusiivisen erityisopetuksen malli kaikille kouluasteille. Hanke pohjautuu keväällä 2010 toteutettuun evaluaatioon, jonka yksi tavoite oli arvioida mahdollisen uuden hankkeen mielekkyyttä. Evaluoinnin suositus oli, että edell. hankkeiden tulosten ja vaikuttavuuden kestävyyden vahvistamisen kannalta olisi mielekästä jatkaa työtä läänin tasolla. Napon läänin opetusviraston erityisopetuksen osasto on myös toivonut tätä hanketta. Hankkeen keskeinen tavoite on se, että 50 % alle 15-v. vammaisista lapsista osallistuu espanjankieliseen inkluusio-opetukseen Napon läänin yleis-tai erityisopetuksessa tarpeidensa mukaan. HK12: kehittää inklusiivisen erityisopetuksen malli kaikille kouluasteille. Alueen vammaisista lapsista ja nuorista 79 pros. on integroitunut yleisopetukseen ja opiskelee yleisopetuksen suunnitelman mukaisesti, mutta opettajat/koulujen rehtorit kokevat, että heillä ei ole riittävää osaamista näiden lasten tarpeiden huomioimiseen.

Myönnöt

  • 2011: 30 000 €

Kohdemaa

Ecuador

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 40%
  • Opettajien koulutus 60%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen Vapaakirkko

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

44003901

Tunnus

UHA2011-007373

Sivua muokattu

22.08.2013