AZERB/Tjejcentret öppna dörrar -samlingspunkt för unga kvinnor
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 22.08.2013

AZERB/Tjejcentret öppna dörrar -samlingspunkt för unga kvinnor

Kuvaus

Naisten ja tyttöjen asema Azerbaidzhanissa on heikko, mikä hidastaa koko maan kehitystä. Hankkeen tarkoituksena on voimaannuttaa nuoria naisia ja tyttöjä tyttöryhmämetodin avulla. Tavoitteena on edistää tyttöjen itsetuntoa, aktiivista kansalaisuutta ja tietoutta omista oikeuksista. Hankkeeseen osallistuu 30 14–18-vuotiasta tyttöä yhdessä Bakun köyhässä ja sosiaalisesti syrjäytyneessä lähiössä. Lähiöön perustetaan tyttökerho, jossa tytöt voivat viettää aikaa ja osallistua harrastustoimintaan koulun jälkeen. Tämä on tarpeen, sillä erityisesti lähiöissä asuvilla tytöillä on hyvin rajalliset vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja harvoin mahdollisuus omaan tilaan kotona. Azerbaidzhanin itsenäistyttyä maan patriarkaaliset traditiot ja perinteiset sukupuoliroolit ovat vahvistuneet ja naisten asema heikentynyt. Köyhissä lähiöissä ja kaukana Bakusta asuvat tytöt ovat erityisen huonossa asemassa, sillä heidän koulutus- ja työmahdollisuutensa ovat heikot. Naisilla ei yleensä ole tietoa omista oikeuksistaan, he ovat huomattavasti todennäköisemmin työttöminä ja riippuvaisia joko perheestään tai aviomiehestään. Tyttöjen harrastustoiminta tai mahdollisuudet omaan tilaan ovat myös hyvin rajalliset. Naisten asemaa heikentävät myös yleinen perheväkivalta sekä olemattomat perhesuunnitellunmahdollisuudet. Paikallinen kumppanijärjestö Yuva on Azerbaidzanin kokenein naisjärjestö.

Myönnöt

  • 2011: 104 105 €
  • 2012: 127 425 €
  • 2013: 112 685 €

Kohdemaa

Azerbaidžan

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Ålands fredsinstitut

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

67401401

Tunnus

UHA2011-007388

Sivua muokattu

22.08.2013