LAOS/Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 29.04.2014

LAOS/Kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen

Kuvaus

Parantunut ympäristö- ja luonnonvarojen hallinto (ml. maankäyttö) on yksi Laosin ilmeisistä kehitystarpeista sekä kansantalouden että sen väestön elinolojen ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Tätä on tukenut keskeisesti elokuussa 2010 alkanut kartoitus- ja paikkatietojärjestelmän kehittämishanke (Strengthening National Geographic Services, SNGS). Heinäkuussa 2014 loppuvan SNGS-hankkeen tulokset ovat olleet rohkaisevat. Se on ollut keskeisesti luomassa teknisiä ja laillisia edellytyksiä nykyaikaisen karttatietojärjestelmän ja -palveluiden tuottamiseksi. Kumppanivirastojen (National Geographic Department, NGD, ja Surveying and Mapping Centre, SMC) tekninen kapasiteetti on vahvistunut siten, että ne pystyvät tuottamaan paikkatietoa ja laadukkaita palveluja. SNGS saavutti kaksi kertaa aiottua suuremman kattavuuden ilmakuvatessaan suunnitellun eteläosan lisäksi myös maan keskiosan. Hankkeen myötä valmistunut korkean resoluution (1:50.000 ja 1:5000) ilmakuvapohjainen karttadata on ainutlaatuinen tuote Laosissa. SNGS:n suurimmaksi haasteeksi on teknisen valmiuden kasvaessa noussut institutionaalisen kestävyyden varmistaminen. Toinen haaste on karttadatan kattavuus. SNGS saavutti lopulta kaksi kertaa aiottua suuremman kattavuuden, mutta ilmakuvat puuttuvat maan pohjoisosista, minkä vuoksi NGD:n tuote ei ole vielä kokonainen. Kolmas haaste on NGD:n ja SMC:n toimenkuvien konkreettinen erottelu ja tarpeiden mukainen resursointi. SNGS:lle suunnitellaan elokuusta 2014 joulukuuhun 2015 kestävää jatkovaihetta, joka nähdään päätösvaiheena keskittyen ennen muuta institutionaaliseen kestävyyteen. Toisekseen olisi tärkeää, että koko maa saataisiin perustetun karttatietojärjestelmän piiriin. Jatkovaiheen tavoitteena on varmistaa, että NGD:llä ja SMC:llä on pitkällä tähtäimellä kyky ja taloudelliset resurssit tuottaa ja jakaa laadukasta ja ajan tasalla olevaa karttatietoa. Jatkovaiheen aikana kuvataan loppuosa Laosista, kehitetään menettelytapoja ja säännöksiä ja lisätään karttatietopalvelujen kysyntää parantamalla tietoisuutta NGD:n ja SMC:n tuotteista ja palveluista. Suomi on tukenut SNGS-hanketta 6 milj. eurolla ja Laos 0,5 milj. eurolla. Jatkovaiheessa Suomen tuki on 1 milj. euroa koostuen teknisestä avusta. Suunnitelman mukaan Saksa tukee ilmakuvausta 0,7 milj. eurolla. Laos tukee jatkovaihetta n. 150 000 eurolla.

Rahoituspäätös  29.04.2014

1 000 000 €

Kohdemaa

Laos

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

74501901

Tunnus

UHA2014-002017

Sivua muokattu

16.05.2014