LIBE/Liberian julkishallinnon suunnittelukyvykkyyden parantaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

LIBE/Liberian julkishallinnon suunnittelukyvykkyyden parantaminen

Kuvaus

Hankkeen tarkoitus on parantaa Liberian julkishallinnon suunnittelukykyä analyyttisen työkalun Enterprise Architecture avulla. Alkuvaiheessa CMI ja CSA tapaavat eri sidosryhmien edustajia (paikallishallinto, kv-järjestöt, rahoittajat) ja keskustelevat hankkeen pääkohdista. Tämän jälkeen EA-metodi räätälöidään Liberian konstekstiin ja ko. hankkeeseen sopivaksi haastattelujen, tutkimustyön ja työpajojen avulla. Sitten CMI ja CSA valitsevat 1-3 ministeriötä tai virastoa, joiden työn kartoittamiseen EA-metodia käytetään työpajojen ja tutkimuksen avulla. Lopuksi luodaan käsikirja metodin käytöstä Liberian julkishallinnossa ja CSA sopii paikallishallinnon kanssa metodin jatkokäytöstä. Hankkeen tuloksista tiedotetaan eri sidosryhmille. Liberian sisällissodan jäljiltä julkishallinto raunioitui. Maassa on pulaa osaavista henkilöistä kehittämään toimivaa hallintoa. Tämä hidastaa maan kehitystä ja julkisten palvelujen tuottamista. Hallinto jaettiin eri taistelevien tahojen välillä, mikä kehitti ministeriöiden välille poliittisia sidoksia. Liberian köyhyydenvähentämisohjelma linjaa julkishallinnon kehittämisen kevyemmäksi ja tehokkaammaksi, ja kv-avunantajat ja rahoittajat tukevat tätä.

Myönnöt

  • 2011: 70 000 €
  • 2012: 259 735 €

Kohdemaa

Liberia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Desentralisaatio ja tuki maansisäisille hallinnoille 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

25102101

Tunnus

UHA2011-007334

Sivua muokattu

07.12.2012