Hankevalmistelut Keski- ja Etelä-Amerikan alueella
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 23.09.2013

Hankevalmistelut Keski- ja Etelä-Amerikan alueella

Kuvaus

Yksikkö valmistelee kehityspoliittisen toimenpideohjelman mukaista kehityspolitiikkaa Keski-Amerikan ja Etelä-Amerikan alueella. Kahdenvälisten kehitysyhteistyömäärärahojen käyttö edellyttää hankesuunnittelua ja seurantaa. Määrärahat on varattu kehitysyhteistyöhankkeiden ohjelmointiin, identifiointiin, valmisteluun ja seurantaan sekä evaluointeihin. Hankesuunnitteluvaroja käytetään myös hankesuunnittelu- ja seurantamatkoihin sekä IKI-hankesuunnitteluun ja asiantuntijoiden palkkioihin.

Rahoituspäätös  23.09.2013

200 000 €

Kohdealue

Etelä-Amerikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Monisektoriapu 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

48904011

Tunnus

UHA2013-004886

Sivua muokattu

04.10.2013