Tekninen apu avaintaitojen sisällyttämiseksi Nepalin opetussektoriin
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 08.12.2015

Tekninen apu avaintaitojen sisällyttämiseksi Nepalin opetussektoriin

Kuvaus

Technical Assistance for Competence-Based Soft Skills Development in School Education in Nepal (TASS) -hanke on jatkoa Nepalin opetussektorin teknisen tuen hankkeelle (TSSP, 2012–2015), jonka tavoitteena on parantaa yleisopetuksen laatua Nepalissa liittämällä avaintaidot opetukseen. Avaintaidoilla (soft skills) tarkoitetaan yhteistyö-, ajattelu-, yrittäjyys- ja henkilökohtaisia taitoja. TSSP-hanke päättyy joulukuussa 2015. TSSP -hankkeen väliarviointi totesi, että avaintaitojen sisällyttäminen Nepalin opetussektoriin on hyvin merkityksellistä, ja se voi parantaa sekä opetuksen laatua että sen relevanssia. Väliarviointi suositteli hankkeelle toista vaihetta. Hankkeen pääsaavutuksina ovat opetussuunnitelman uudistaminen kuuden oppiaineen osalta luokissa 9-10; sekä opettajankoulutusmateriaalin kehittäminen ja testikäyttö. Uudet oppikirjat luokalle 9 ovat kouluissa 2016 ja opettajien koulutuksia avaintaidoissa on toteutettu 40 % Nepalin opettajien täydennyskoulutuslaitoksista. Toinen vaihe – TASS –hanke – perustuu ensimmäisen vaiheen saavutuksiin. TASS -hankkeessa opetussuunnitelman uudistustyö kuudessa eri oppiaineessa vuosiluokilla 9-10 siirtyy toteutusvaiheeseen. Hankkeen kohderyhmään tuodaan nyt myös vuosiluokat 6-8 ja opetusmateriaalien kehittämistä jatketaan. Hanke jatkaa myös aineenopettajien koulutusta ja suunnittelutyöstä vastaavien tahojen kapasiteetin rakentamista. Hankkeen toteuttajana on Nepalin opetusministeriö. Hankkeen lopulliset hyödynsaajat ovat Nepalin 6-10 luokan oppilaat. Välittömät hyödynsaajat ovat opetusministeriön yksiköt ja piirikuntien opetusvirastot. Tämän lisäksi 10 piirikunnan 80 koulua ja niiden opettajat tulevat hyötymään kohdennetusta kapasiteettituesta. Hankkeen toteuttajana on Nepalin opetusministeriö. Esitetään hankkelle 1,7 miljoonan euron rahoitusta vuosille 2016-2018.

Rahoituspäätös  08.12.2015

1 700 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 80%
  • Opettajien koulutus 20%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

66014249

Tunnus

UHA2015-024586

Sivua muokattu

11.12.2015