NIC/Ympäristöämme suojelevat nuoret
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.08.2013

NIC/Ympäristöämme suojelevat nuoret

Kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on edistää nuorten ympäristötietoisuutta ja parantaa ympäristökasvatusta Matagalpassa Nicaraguassa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää uusi ympäristöopetuksen malli, jota pilotoidaan viidessä koulussa sekä kahdessa nuorten ympäristöjärjestössä. Pilottivaiheeseen osallistuu 690 kuudennen luokan oppilasta sekä 180 ympäristöjärjestön nuorta. Koulutusta tukevina toimintoina ovat mm. metsitys- ja kierrätysaktiviteetit. Oheistoimintoihin osallistuu päähyödynsaajien lisäksi vuosittain 750 - 800 nuorta kuudesta koulusta. Hankkeen aikana luotua ympäristökurssia ja kierrätyskäytäntöjä levitetään pilottikoulujen ulkopuolelle yhteistyössä paikallishallinnon kanssa. Hankkeen taustalla on pitkäaikainen yli 20 vuoden yhteistyö paikallisen kumppanijärjestön kanssa. Movimiento Comunal Nicaragüense on työskennellyt jo aiemmin ympäristökysymysten parissa. Aluella on monia ympäristöongelmia, mm. ei jätteiden keräystä, ei kierrätystä, metsien häviäminen ja jätevesien joutuminen vesistöihin. Tietoa asioista ei ole riittävästi saatavilla.

Myönnöt

  • 2011: 23 588 €
  • 2012: 14 171 €
  • 2013: 18 150 €

Kohdemaa

Nicaragua

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Biodiversiteetin vaalinta
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristökasvatus ja -koulutus 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Oulu-Matagalpa ystävyysseura ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

36421201

Tunnus

UHA2011-007356

Sivua muokattu

07.08.2013