MOS/Sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen laitoksen tuki
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2015

MOS/Sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen laitoksen tuki

Kuvaus

Suomen tuki IESElle, Sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen laitokselle on osa Suomen hyvä hallinto-ohjelmaa Mosambikissa. IESE edistää tutkimuksen avulla yhteiskunnallista, poliittista ja taloudellista kehitystä Mosambikissa ja Eteläisessä Afrikassa. IESE:llä on kolme strategista tavoitetta: 1. Ole¬mas¬sa olevien tutkimusalojen vahvistaminen ja uusien tutkimusohjelmien aloit-taminen, 2. Tutkimustiedon vaikuttavuuden lisääminen yh¬teis¬kun-nallisten ja akateemisten interventioiden kautta ja 3. Institutio¬naa¬li¬sen kapasiteetin ja kestävyyden vahvistaminen. IESE:n tutkimustyö jakaantuu kolmeen temaattiseen alueeseen: talous ja kehitys, köyhyys ja sosiaaliturva sekä ja kansalaistaito ja hyvä hallinto. IESE-tuki on korirahoitusta. Suomi on tukenut IESEä vuodesta 2009. IESE:stä tehdyn itsenäisen puoliväliarvion (Strategia 2012-2015) mukaan työ on ollut tuloksellista vaikuttaen esimerkiksi lakiuudistuksiin, poliittiseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. IESE:n akateemisten tuotosten määrä on huomattava: instituutin tukijoiden voidaan katsoa saaneen hyvin rahalle vastinetta (value for money). Suomen tuki on ollut 500 000 euroa vuodessa. Suomi toimii suurimpana rahoittajana korirahaston vetäjänä. Suomen kokonaistuki vuosille 2016-2018 on 1,5 miljoonaa euroa, 500 000 euroa vuotta kohden.

Rahoituspäätös  07.12.2015

1 500 000 €

Kohdemaa

Mosambik

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 80%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 20%

Tuen tyyppi

Korirahastot/yhteisrahoitusohjelmat

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

25915601

Tunnus

UHA2015-024591

Sivua muokattu

11.12.2015