JEM/Heimojen ja valtion välisen dialogin tukeminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 07.12.2012

JEM/Heimojen ja valtion välisen dialogin tukeminen

Kuvaus

Tavoitteena on valtion vakaannuttaminen ja heikon valtionhallinnon vahvistaminen ja kansalaisyhteiskunnan demokraattinen osallistaminen. Tähän tähdätään hallinnon ja heimojen välisen dialogin avaamisella ja yleisen luottamuksen luomisella. CMI ja kumppanijärjestö Partners-Yemen kartoittavat perustavanlaatuiset ongelmat ja mahdolliset ratkaisut alustavilla sidosryhmien haastatteluilla, joista kootaan yhteenveto. Tämän perusteella pidetään kohdennetut haastattelut, joiden tuloksista kootaan yhteinen agenda dialogin avaamiselle. Sidosryhmien edustajien kanssa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista useammissa työpajoissa, joiden tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen käytännön toimista. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään seminaari, jossa tiedotetaan hankkeen tuloksista kansallisella tasolla ja pyritään dialogin avaamiseen muillakin alueilla. CMI aikoo julkaista aiheesta tutkimuksen. Jemen on heikko valtio, joka on vaarassa romahtaa. Jemenin kehitys on pysähtymässä ja turvallisuustilanne on hälyttävä. Valtionhallinto on keskitetty mutta hutera, eikä se ylety maanlaajuisesti kaikkiin osiin, vaan eri alueita hallitsevat eri heimojen edustajat. Niin pohjoisessa kuin etelässäkin eri kapinallisryhmät aiheuttavat epävakautta, joka hidastaa sosiaalista ja taloudellista kehitystä, sillä valtio ei pysty toimittamaan peruspalveluita. Heimot eivät sinänsä ole väkivaltaisia, mutta valtionhallinnon tehottomuus ja sen sekaantuminen heimojen valtarakenteisiin ilman taloudellisia ja sosiaalisia parannuksia synnyttää epäluottamusta. CMI:n hanke Jemenissä on luoda dialogi eri heimojen ja valtionhallinnon kesken, löytää keskinäinen luottamus ja laatia yhteinen agenda näiden tahojen vallanjakamiseksi ja yhteiskunnan vakauttamiseksi.

Myönnöt

  • 2011: 180 000 €
  • 2012: 250 000 €
  • 2013: 200 000 €

Kohdemaa

Jemen

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Konfliktinjälkeinen rauhanrakentaminen (YK) 20%
  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 40%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 40%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Crisis Management Initiative ry

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

85000801

Tunnus

UHA2011-007338

Sivua muokattu

07.12.2012