Opetussektorin tukihanke
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 31.10.2013

Opetussektorin tukihanke

Kuvaus

Afrikan opetussektorin kehittämisjärjestö ADEA (Association for Development of Education in Africa) toimii kokonaisvaltaisesti opetussektorin kehittämiseksi Afrikassa. ADEA tuo yhteen Afrikan maiden opetusministeriöt ja sektorin keskeisimmät avunantajat. ADEA ylläpitää koulutuspoliittista dialogia ministeriöiden ja rahoittajien välillä sekä vahvistaa maiden hallinnollista ja suunnittelukapasiteettia. Afrikkalaisten edustus ja sitä kautta vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet koko ajan määrätietoisesti. Suomen tavoitteena on vaikuttaa ADEA:n toimintaan ja toiminnan periaatteisiin siten, että Afrikan koulutusalan institutionaalinen ja tekninen kapasiteetti vahvistuisi. Suomi rahoittaa ADEA:aa vuosina 2014-2016 yhteensä 1 200 000 eurolla.

Rahoituspäätös  31.10.2013

800 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Yleistuki kansalaisjärjestöille, muille yksityisille toimijoille, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (ns. PPPt) ja tutkimuslaitokset

Erityinen kohderyhmä

  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

28918901

Tunnus

UHA2011-005166

Sivua muokattu

18.11.2013