ERITT/Kaupunki ja aluetaso/kauppaan liittyvä tekninen apu
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 20.09.2013

ERITT/Kaupunki ja aluetaso/kauppaan liittyvä tekninen apu

Kuvaus

Kyseessä on alueellinen yhteistyöhanke World Agroforestry Centren (ICRAF), Columbian yliopiston Earth Instituutin Millennium Cities Initiativen (MCI) ja Vale Columbia Centre on Sustainable International Investmentin (VCC) kanssa edistää paikallisen tason investointeja Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa. Yhteistyö professori Jeffrey Sachsin johtaman Columbian Earth Instituutin kanssa tuo merkittävää näkyvyyttä hankkeelle. Hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on vahvistaa alueellisten kaupunkikeskusten kapasiteettia houkutella ja ylläpitää kestäviä investointeja. Hankkeeseen osallistuvat Mekelle Etiopiassa, Tabora Tansaniassa ja Kumasi Ghanassa. Kaupungit ovat sitoutuneet laittamaan omia resurssejaan hankkeeseen. Toinen tavoite on koota tietoa ja kokemuksia alueellisen tason investointien edistämisestä kehitysmaissa ja niiden pohjalta vaikuttaa ao. kans Hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on vahvistaa alueellisten kaupunkikeskusten ja niitä ympäröivien alueiden kapasiteettia houkutella ja ylläpitää kestäviä investointeja, jotta ne voisivat kehittää omaa tuotanto- ja kauppakapasiteettia ja siten edistää vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Hankkeeseen osallistuvat seuraavat kaupungit: Mekelle Etiopiassa, Tabora Tansaniassa ja Kumasi Ghanassa. Toinen keskeinen tavoite on koota tietoa ja kokemuksia alueellisen tason investointien edistämisestä kehitysmaissa ja niiden pohjalta vaikuttaa kansainväliseen investointi ja kehitys -dialogiin EU:n, YK:n, OECD:n, Afrikan unionin ja muiden keskeisten foorumien puitteissa.

Rahoituspäätös  20.09.2013

600 000 €

Kohdealue

Saharan eteläpuol Afrikka

Toimiala

  • Liike-elämän tukipalvelut ja instituutiot 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

28924111

Tunnus

UHA2011-007756

Sivua muokattu

10.10.2013