PALES (Gaza)/Pegase
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 27.12.2012

PALES (Gaza)/Pegase

Kuvaus

Vuonna 2008 perustettu Pegase on EU:n keskeisin mekanismi palestiinalaisen valtionrakentamisen ja kansallisen kehityssuunnitelman toimeenpanon tukemiseksi. Pegase-mekanismi on ohjelmakokonaisuus, joka koostuu suoran rahallisen tuen komponenteista sekä niitä täydentävistä komission teknisen avun hankkeista. Suoran tuen ohjelman (Pegase Direct Financial Support) avulla komissio ja muut avunantajat, ml. Suomi, kanavoivat rahaa Palestiinalaishallinnon toistuviin menoihin (recurrent costs) kahden pääasiallisen ohjelman kautta, (i) julkisen sektorin palkkojen ja eläkkeiden maksu, tai (ii) sosiaalitukien maksu. Poliittisesta tilanteesta johtuen Palestiinalaishallinto kärsii kroonisesta rahoitusvajeesta ja on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta menojensa kattamiseksi. Pegasen kautta tuetaan siis hallinnon perustoimintojen jatkumista ja edistetään välineellisesti Palestiinalaisalueen vakautta ja kehitystä.

Rahoituspäätös  27.12.2012

2 000 000 €

Kohdealue

Palestiinan hallinnon alaiset alueet

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sosiaaliturva ja -palvelut 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Euroopan yhteisöjen komissio

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85905201

Tunnus

UHA2011-006456

Sivua muokattu

18.09.2013