Financial Transparency Coalition; Support for International Non-governmental Organisations (INGOs)
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 21.07.2014

Financial Transparency Coalition; Support for International Non-governmental Organisations (INGOs)

Kuvaus

Financial Transparency Coalition (FTC) on rahoituksen läpinäkyvyyteen erikoistunut INGO:jen verkosto. Järjestön hanke on osa 2011 perustettua alueellista ohjelmaa (Regional Programme), jonka toiminta keskittyy latinalaiseen Amerikkaan (LATINDADD), Afrikkaan (Tax Justice Network Africa) ja Aasiaan (Intiassa toimiva Centre for Budget and Governance Accountability). Aluellisen ohjelman keskeiset tavoitteet ovat 1) Kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntatoimijoiden tiedon lisääminen ja auttaminen vuorovaikutukseen viranomaisten kanssa; 2) Kehitysmaiden viranomaisten (verohallinnot, ministeriöt, poliitikot) tietoisuuden kasvattaminen laittomien rahavirtojen suitsimisesta ja tätä kautta veropohjan parantamisesta; 3) Kehitysmaiden alueellisen organisoitumisen edistäminen kansainvälisissä reformineuvotteluissa. Välineinä ovat mm. erilaiset oppimateriaalit, koulutustilaisuudet ja seminaarit, roundtable-tilaisuudet eri maissa; tutkimustoiminta mm. veroparatiiseista, automaattisesta verotietojen vaihdosta; kansalaisyhteiskunnan advocacy-toiminnan kehittäminen, toimittajien informointi ja auttaminen. Tukea myönnetään järjestölle kahdeksi vuodeksi.

Rahoituspäätös  21.07.2014

467 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Kaupan kehittäminen

Toimiala

  • Julkisen sektorin taloushallinto 33%
  • Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen 33%
  • Rahoituspolitiikka ja -hallinto 34%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Muu INGO

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

89892420

Tunnus

UHA2014-011896

Sivua muokattu

28.08.2014