UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.12.2013

UNDP/Nepalin oikeusvaltion vahvistaminen ja oikeuden saatavuuden edistäminen

Kuvaus

Suomi haluaa osallistua YK:n kehitysohjelman (UNDP) kautta Nepalin oikeusvaltion vahvistamiseen ja oikeuden saatavuuden edistämiseen. Ohjelman toteutuksessa päävastuu on Nepalin korkeimmalla oikeudella ja oikeusministeriöllä. Nepalin kansallinen ihmisoikeuskomissio ja kansalaisjärjestöt osallistuvat ohjelman toimeenpanoon. Ohjelma täydentää Suomen tukea rauhan ja oikeuden alalla Nepalissa sillä se kohdentaa toimia nimenomaan ”perinteisille” oikeusvaltion vahvistamisen aloille. Hankkeeseen osallistuminen nähdään pitkän tähtäimen sitoumuksena (vähintään ohjelman kesto 5 vuotta). Hankkeen ruohonjuuritason osallistava lähestymistapa tukee haavoittuvimpien ryhmien parempaa oikeuden saantia. Vaikka perustuslakiprosessi on edelleen kesken, voidaan paikallistasolla vahvistaa olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanoa, tuomioistuinten toimintaa, oikeusapua ja kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja palveluista. Laillisten oikeuspalveluiden tarjoamisella syrjäytyneille ryhmille halutaan taata tasa-arvoiset oikeudelliset palvelut kaikille. Oikeusministeriö on vastuussa oikeusapujärjestelmän kehittämisestä ja lainsäädännöstä, joka tällä hetkellä ei vastaa kansainvälisiä standardeja. Nepalissa on tarve parantaa oikeuden saatavuutta erityisesti seksuaalirikosten ja kastiin perustuvan syrjinnän uhriksi joutuneille. Tavoitteena on kehittää sosiaalisen oikeusavun palveluita, joiden kautta uhreille tarjotaan mahdollisuus turvakotiin, lastensuojeluun ja neuvontaan. Suomen lisäksi ohjelman rahoitukseen osallistuvat Norja ja myöhemmin Tanska. UNDP:n ohjelman kokonaisbudjetti vuosina 2013-2017 on arviolta USD 24 miljoonaan, josta Suomen osuus tulee olemaan € 5,8 vuosina 2014-2017.

Rahoituspäätös  12.12.2013

5 400 000 €

Kohdemaa

Nepal

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%
  • Ihmisoikeudet 30%
  • Lainsäädäntöelimet ja poliittiset puolueet 40%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

YK:n kehitysohjelma

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

66014218

Tunnus

UHA2013-001799

Sivua muokattu

30.12.2014