Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahasto
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 12.09.2013

Tuki ja jälleenrakentaminen Syyriassa - Syyrian jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Syyrian jälleenrakennusrahaston perimmäisenä tavoitteena on toimia tehokkaana mekanismina syyrialaisten perustarpeiden takaamiseksi, maan jälleenrakentamiseksi sekä lievittää inhimillistä kärsimystä. Rahastosta myönnetään rahoitusta Syyrian oppositiokoalition hyväk-symille hankkeille peruselinolojen kohentamiseksi (ruoka, vesi, ener-gia, terveydenhuolto) ja aloittaa jälleenrakennus niiltä osin kuin se on mahdollista. Tukea ei suunnata itse oppositiokoalition toimintaan. Toimijoina rahoitettavissa hankkeissa voivat olla syyrialaisten sivii-lien muodostamat paikallisneuvostot, peruspalveluita tuottavat tahot, kansalaisjärjestöt, INGOt ja muita koalition hyväksymiä tahoja. Saksalainen kehityspankki KfW on teknisesti vastuussa rahaston toiminnasta. Rahaston toimintaan liittyy riskejä, joita on tässäkin esityksessä arvioitu. Riskitkin huomioiden katsomme että rahaston tuoma lisäarvo peruspalveluiden edellytysten kehittämiseksi on tervetullut elementti syyrialaisten auttamiseksi nykyisessä tilanteessa. Rahasto aloittaa toimintansa alkusyksystä 2013. Suomen rahoitukseksi esitetään 3 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös  12.09.2013

3 000 000 €

Kohdemaa

Syyria

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistuva kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Elintarvikeapu (muu kuin hätäapu) 40%
  • Perus vesihuolto ja sanitaatio 30%
  • Sähkönsiirto ja -jakelu 30%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

Instituutiot

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

57300408

Tunnus

UHA2013-001775

Sivua muokattu

04.10.2013