Vapaaehtoinen lisäavustus YK:n aavikoitumissopimuksen (UNCCD) sihteeristön kautta
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 28.11.2014

Vapaaehtoinen lisäavustus YK:n aavikoitumissopimuksen (UNCCD) sihteeristön kautta

Kuvaus

YK:n aavikoitumissopimus (UNCCD) on oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus, joka yhdistää kestävän maankäytön sekä ympäristö- ja kehityskysymykset. Sopimuksen tavoitteena on torjua aavikoitumista ja lievittää kuivuuden vaikutuksia, erityisesti Afrikassa. Sopimus astui voimaan vuonna 1996 ja siinä on tällä hetkellä 195 osapuolta. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1995. YK:n aavikoitumissopimuksen osapuolikokous pidetään kahden vuoden välein, jossa päätetään sopimuksen budjetista soveltaen YK:n taakanjakokäytäntöä. Sopimuksen ydinbudjetin tukemien tulostavoitteiden saavuttaminen on riippuvainen vapaaehtoisista tukimaksuista, jotka täyttävät ODA-kriteerit. Kuluva vuosi on UNCCD:n työohjelman kannalta keskeinen valmisteltaessa vuonna 2015 järjestettäviä kokouksia, mukaan lukien kolmas tieteellinen kokous maaliskuussa 2015 sekä syyskuussa 2015 järjestettävä osapuolikokous (COP 12). Aavikoitumisen ja kuivuuden torjuminen on lisäksi esillä Post 2015 –prosessissa sekä neuvotteluissa uuden, kaikkia maita koskevan ilmastosopimuksen solmimiseksi. UNCCD:n sihteeristö on esittänyt Suomelle 400 000 euron suuruisen pyynnön vapaaehtoiseksi tueksi vuodelle 2014. Tuki osoitetaan eriteltyihin kohteisiin, mukaan lukien maankäyttöön perustuvaa sopeutumista koskevan tieteellisen tiedon vahvistamiseen, kolmannen tieteellisen kokouksen valmisteluun ja järjestämiseen Meksikossa maaliskuussa 2015, kuivuutta käsittelevän julkaisun valmisteluun sekä kestävän maankäytön oikeusperustaisuuden edistämiseen sekä naisten asemaa koskevan julkaisun valmisteluun ja gender-foorumin järjestämiseen osapuolikokouksen yhteydessä. Tämän lisäksi tuesta katetaan kehitysmaiden edustajien osallistumista UNCCD:n pysyvien toimielinten kokouksiin. Sopimussihteeristö vastaa vapaaehtoisen tukipyynnön sisältämien tavoitteiden toteuttamisesta. Merkittävä osa Suomen aiemmasta tuesta YK:n aavikoitumissopimukselle on kohdistunut kehitysmaiden alueelliseen koordinointiin ja osallistumiseen sopimuksen alaiseen päätöksentekoon, mikä on vahvistanut kehitysmaiden erityistarpeiden esiin nostamista neuvotteluissa. Merkittävä osa Suomen aiemmasta tuesta YK:n aavikoitumissopimukselle on kohdistunut kehitysmaiden alueelliseen koordinointiin ja osallistumiseen sopimuksen alaiseen päätöksentekoon. Tämän tuloksena kehitysmaiden erityistarpeiden esille nostaminen neuvotteluissa on vahvistunut.

Rahoituspäätös  28.11.2014

400 000 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Aavikoitumisen torjunta

Toimiala

  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Tuen tyyppi

Avustukset erityisiin ohjelmiin ja rahastoihin, hallinnoitu kv. järjestön kautta (monenkeskinen tai kansalaisjärjestö)

Rahoituskanava

UN Convention to Combat Desertification

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89892496

Tunnus

UHA2014-044792

Sivua muokattu

15.12.2014