EU/Nuorten naisten taloudellinen voimaannuttaminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 04.12.2012

EU/Nuorten naisten taloudellinen voimaannuttaminen

Kuvaus

Plan Suomi Säätiön toteuttamalla hankkeella tuetaan nuorten naisten taloudellista voimaannuttamista Indonesian East Nusa Tenggara -provinssissa. Hankkeen päämääränä on edistää indonesialaisnaisten oikeuksien ja inhimillisen kehityksen toteutumista sekä taloudellisessa että laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Politiikkatason tarkoituksena on parantaa poliittista ja taloudellista ympäristöä suotuisammaksi naisten työllistymiselle. Paikallistasolla puolestaan tarkoituksena on käyttää Youth Economic Empowerment -mallia, jolla konkreettisesti valmennetaan noin 3000 nuorta naista sektoreille, joille markkinatutkimuksen perusteella on kysyntää. Hankkeen toteutuksessa ovat mukana sekä julkinen sektori, yksityinen sektori että kansalaiset. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen puitteissa järjestetään tasa-arvoon liittyvää koulutusta poliittisille ja järjestötoimijoille, parannetaan nuorten naisten pääsyä ammatilliseen ja yrittäjyyskoulutukseen, edistetään työnantajien ja valmistuneiden nuorten kohtaamista sekä pyritään helpottamaan naispuolisten yrittäjien pääsyä mikrorahoituksen piiriin. Keskeistä hankkeelle on, että nuoret naiset pääsevät työntekijöiksi tai yrittäjiksi ihmisarvoiseen työympäristöön (decent work). Hankkeelle esitetään myönnettäväksi yhteensä 187 500 euroa vuosille 2013-2015. Rahoitus on tarkoitus jakaa tasaisesti kolmelle vuodelle, jolloin kunkin vuoden osuus vastaa 62 500 euroa.

Rahoituspäätös  04.12.2012

187 500 €

Kohdemaa

Indonesia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Työpolitiikka ja työvoimahallinto 25%
  • Ammatillinen koulutus 25%
  • Naisten tasa-arvoisuutta edistävät organisaatiot ja instituutiot 50%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • nuoret

Rahoituskanava

Plan Suomi säätiö

Ota yhteyttä

keo-30

Rahoituskohteen numero

73804408

Tunnus

UHA2012-004530

Sivua muokattu

05.08.2013