Evaluointikapasiteetin kehittäminen
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.11.2016

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Hallituksen kehityspoliittiset linjaukset korostavat tuloksellista vaikuttavuutta ja tulosten mittaamista. Kehitysevaluointitoiminta on keskeinen osa tulosohjausta ministeriössä. Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että edustustoissa. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen. Näitä ovat kapasiteettitarpeiden kartoitus, koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus, ohjeistojen päivittäminen, evaluointineuvonta, toimintatapojen kehittäminen. Kapasiteetin kehittäminen voi myös tapahtua osallistumalla kv. tason aloitteisiin ja prosesseihin. Toiminnot kattavat UM:n ja edustustojen henkilöstön evaluointikoulutuksen, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, evaluaattoreiden koulutuksen.

Rahoituspäätös  14.11.2016

7 369 €

Kohdealue

Kehitysmaat

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Sektoreittain erittelemätön 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892659

Tunnus

UHA2016-005745

Sivua muokattu

30.11.2016